top of page

Tilrettelegging for EB i arbeidslivet

FFO har utarbeidet et førsteutkast til et politisk notat på arbeidslivsområdet. Dette er nå gjort digitalt og lagt ut på ffo.no. De ønsker nå tilbakemeldinger på notatet fra sine medlemsorganisasjoner.Dette er et omfattende, men likevel ryddig og lesbart dokument. Her er link til notatet: https://www.ffo.no/ffo-mener/politiske_notater/et-likestilt-arbeidsliv-for-personer-med-funksjonsnedsettelse/


De ber om innspill fra oss på et spesielt område. Dette skriver FFO til oss:


«Det er spesielt et område det kunne vært fint å få innspill på. Under hovedområdet: Universell utforming og tilrettelegging – hadde det vært supert å kunne linke opp til deres organisasjoners sider – knyttet til helt spesifikke tilretteleggingsbehov i arbeidslivet for deres medlemsgrupper. Vi kan da legge opp en tredje «boks» på dette hovedområdet, med arbeidstittel: «Universell utforming og tilrettelegging i arbeidslivet for FFOs ulike medlemsgrupper». Da får vi koblet den mer overordnede tilretteleggingen, med mer spesifikk tilrettelegging for ulike grupper. Det kan være nyttig for samarbeidspartnere, etater, politikere m.fl.»

Her tenker vi det burde være mulig å komme med noen konkrete tips til tilrettelegging for personer med EB i arbeidslivet! Vi ønsker tilbakemeldinger fra så mange som mulig. Hva er viktig for dere? Tilgang på HC-toalett? EB-vennlig belysning? Hvilerom? Spesialtilpassede kontorstoler? Fordeler ved ulike typer gulvbelegg, tepper og underlag, eller utfordringer med terskler og trange dørkarmer? Digitale hjelpemidler – i så fall hva? Tilrettelegging ifm. Arbeidstider, matpauser og hjemmekontorløsninger?


Send oss gjerne punkter med begrunnelser på mail: debranorge@outlook.com.


Takk!


Hilsen Styret i DEBRA Norge

46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page