top of page

DEBRA Norge

DEBRA Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral, og skal jobbe for å bedre situasjonen for personer med Epidermolysis Bullosa og deres pårørende.  

bottom of page