top of page

Hva er EB?

Epidermolysis Bullosa (EB) er en gruppe sjeldne sykdommer som betegnes ved at blemmer og avskalling av huden oppsår grunnet en genetisk feil i hudlagene - mangel av et viktig protein som holder huden på plass. 

bottom of page